Czym jest SEO? Search Engine Optimization zalicza się do najbardziej popularnych narzędzi, których celem jest zapewnienie stronie internetowej jak najwyższej pozycji w wyszukiwarkach internetowych. Ma to niebagatelne znaczenie w przypadku starań zmierzających do zwiększenia ruchu na stronie, co jest jednoznaczne z tym, że staje się ona widoczna w Internecie.

SEO należy rozumieć jako szereg celowych działań, zmierzających z jednej strony do uzyskania przez witrynę wysokiej pozycji na liście, z drugiej natomiast chodzi o dostosowanie jej do wymagań wyszukiwarek internetowych. Mówiąc i myśląc SEO, trzeba mieć na uwadze możliwość pozycjonowania strony internetowej. Wymaga to szeregu określonych działań, ze szczególnym uwzględnieniem kilku niezbędnych elementów, takich jak tytuł strony, nagłówki, treść strony, grafika czy przyjazne linki.

Warto każdemu z tych czynników poświęcić kilka słów, ponieważ mają one ogromny wpływ na pozycjonowanie witryny.

Tytuł strony

Tytuł strony powinien być przynajmniej w znaczącym stopniu odpowiednikiem jej zawartości, ponieważ dzięki niemu wyszukiwarki będą rozpoznawały daną witrynę. Jest jednym z najistotniejszych czynników wywierających wpływ na pozycjonowanie. Pozwala bowiem na określenie zawartości strony, a co więcej, znajduje się w wynikach wyszukiwania, gdy odpowiednie słowo zostanie wpisane w wyszukiwarce.

Nagłówki

Nie mniej ważne od tytułu strony są nagłówki, dzięki którym istnieje możliwość zaprezentowania struktury strony. Należy umieszczać je w odpowiedniej kolejności i wielkości, ponieważ ułatwi to wyszukiwarkom zrozumienie budowy strony, a użytkownikowi znalezienie określonych fragmentów.

Treść strony

Podstawowym warunkiem tworzenia strony internetowej jest zapewnienie występowania słów kluczowych, dzięki którym pojawi się możliwość zinterpretowania intencji użytkowników. Treść musi być niemalże doskonała zarówno pod względem ortograficznym, jak i stylistyczno-gramatycznym.

Grafika

Idealnie przygotowana grafika pełni podwójną funkcję. Z jednej strony przyciąga wzrok użytkownika, z drugiej natomiast pozwala wyszukiwarce na jej zapamiętanie i niejako pozostanie w pamięci, co będzie miało znaczny wpływ na pozycjonowanie strony.

Przyjazne linki

Linki, aby spełniły swoją utylitarną rolę, powinny zawierać szereg słów, które są związane nie tylko z treścią strony, ale także z jej strukturą. Muszą być nośnikiem znaczeń, ponieważ dzięki temu również mogą zapewnić stronie wysoką pozycję na liście w wyszukiwarkach. Zobacz również: Pozycjonowanie e-commerce WolfBrothers.

Reasumując – pięć najważniejszych zasad SEO sprowadza się do tytułu strony, nagłówków, treści strony, grafiki i przyjaznych linków. Nie ulega wątpliwości, że dzięki nim pozycjonowanie strony przyniesie oczekiwane rezultaty, a co więcej, przyczyni się do zwiększenia ruchu na stronie. Widoczna, wysoko postawiona w wyszukiwarkach, profesjonalna strona to nie tylko gwarancja lepszych zysków i obrotów, ale także możliwość pozyskiwania potencjalnych klientów.