Rozwój gospodarczy jest bezpośrednio związany ze stałym wzrostem ilości informacji, które muszą być przetwarzane w różnych firmach. W rezultacie konieczne jest nie tylko przechowywanie tych danych, ale również możliwość ich szybkiego odnalezienia w różnych miejscach zewnętrznych i aktywnego przetwarzania. Doskonałą odpowiedzią na te potrzeby jest Big Data.

Podstawowym celem Big Data jest zminimalizowanie wysiłku, jaki dana osoba musi włożyć w analizę danych biznesowych, co przekłada się na większą wydajność biznesową. Big Data umożliwia szybsze wyszukiwanie informacji, zwłaszcza tych, które są najnowsze lub najważniejsze dla Twojej firmy. W wielu firmach proces wyszukiwania informacji pochłania nawet 20-50% czasu pracy. Lepiej jest spędzać ten czas na innych działaniach, które generują realne zyski.

Zarządzanie ryzykiem

Duże dane są najczęściej wykorzystywane do monitorowania, a co za tym idzie również do zmniejszania ryzyka związanego z łańcuchem dostaw. Na przykład, można automatycznie znaleźć wszystkie pojawiające się obecnie krytyczne recenzje dotyczące dostawców lub rynku dostaw. Pozwala to na szybkie podejmowanie działań i natychmiastowe reagowanie na zmiany, które znacznie zmniejszają różne rodzaje ryzyka biznesowego.

Zmniejszenie kosztów

Big Data dodatkowo redukuje koszty firmy, np. związane z zakupem poszczególnych produktów. Można to skorelować z danymi dotyczącymi cen rynkowych, aby jak najszybciej zareagować i wprowadzić korzystne zmiany, np. oferując wykonawcy renegocjację cen. Przekłada się to bezpośrednio na zwiększenie oszczędności, a tym samym poprawę rentowności firmy.

Sprawdź także: energetyka – PTS Rabka