Bitcoin jest walutą wirtualną, częściej nazywaną walutą kryptograficzną, która została stworzona z myślą o usunięciu kontroli pośredniej, z której korzystają banki, centralne i rządy. Bitcoin został stworzony w celu konkurowania lub zastąpienia walut jako alternatywnego mechanizmu natychmiastowej płatności.

W przeciwieństwie do pieniędzy, nie ma fizycznych Bitcoinów, a jedynie salda Bitcoinów, które są zapisywane w zdecentralizowanej, publicznej księdze Bitcoin.

Bitcoin został wynaleziony w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto, którego prawdziwa tożsamość nie została jeszcze ujawniona. Bitcoin został zarejestrowany 18 sierpnia 2008 roku, na krótko przed wydobyciem pierwszego bloku Bitcoin 3 stycznia 2009 roku.

Istnieje skończona liczba Bitcoinów, których łączna liczba wynosi 21 milionów, koncepcja, która nie istnieje w świecie walut , gdzie rządy i banki centralne są w stanie wydrukować więcej pieniędzy , aby podtrzymać fałszywe gospodarki, które motywowały powstanie Bitcoin.

Założyciel Satoshi Nakamoto jest podobno właścicielem ponad 4% wszystkich Bitcoinów, które mogą kiedykolwiek trafić do obiegu.

Tworzenie każdego pojedynczego Bitcoin pochodzi z górnictwa, co wynika z mechanizmu wynagradzania górników weryfikujących transakcje na łańcuchu Bitcoin.

Bitcoin blockchain jest kluczowym czynnikiem stojącym za Bitcoin. Zdecentralizowana księga, która jest aktualizowana natychmiastowo dla wszystkich użytkowników, z czasem transakcji i opłatami zależnymi od szybkości, z jaką górnicy są w stanie zweryfikować transakcje. Technologia Blockchain jest unikalna, ponieważ nie ma scentralizowanej kontroli lub możliwości manipulowania jej zawartością.

Niektóre wyraźne różnice i cechy Bitcoin:

  • Nie ma fizycznych Bitcoinów, tylko wirtualne.
  • W przeciwieństwie do walut , gdzie rządy i banki centralne są w stanie wydrukować więcej pieniędzy, istnieje skończona liczba Bitcoinów.
  • Sama natura zdecentralizowanego blokady Bitcoin oznacza, że system płatności działa 24 godziny na dobę, bez przestojów i bez ograniczeń co do tego, gdzie i do kogo można wysłać Bitcoin.
  • Użytkownicy Bitcoin są anonimowi.

 

Co to jest Bitcoin? – Social.Estate