W zakładach pracy oraz przestrzeniach publicznych, takich jak parkingi, dworce, supermarkety, możemy spotkać się ze znakami poziomymi, do wykonania których służy taśma oznaczeniowa. Przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej narzucają na pracodawcę obowiązek oznakowania zakładu pracy, w sposób ograniczający do minimum możliwość wystąpienia wypadków. W celu zapewnienia czytelnego przekazu oraz bezpieczeństwa pracowników, taśma oznaczeniowa musi posiadać odpowiedni kolor oraz zostać odpowiednio ulokowana. Warunki stosowania tego rodzaju znaków są dokładnie opisane w przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, przy czym należy nadmienić, iż taśma oznaczeniowa powinna być stosowana nie tylko w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, ale także gwarantujący maksymalną wydajność ich pracy.

Sprawdź: taśma oznaczeniowa – PTS Rabka

Jak już wcześniej wspomniano taśma ostrzegawcza może mieć różne kolory, w zależności od jej przeznaczenia, a kryteria doboru barw zostały określone w przepisach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Najczęściej wykorzystywana jest taśma oznaczeniowa biało-czerwona oraz żółto-czarna, gdyż takie zestawienia kolorystyczne sygnalizują występowanie miejsc niebezpiecznych, takich jak na przykład duża różnica w wysokości stopni schodowych, bądź obniżenie stropu. Taśma oznaczeniowa wykorzystująca kolor czerwony jest również stosowana przez policję, w celu wprowadzenia zakazu wstępu na dany teren.

 

Produkty jednokolorowe są stosowane w celu określenia wielkości poszczególnych stref oraz ciągów komunikacyjnych w zakładach pracy. Na pracodawcy spoczywa bowiem obowiązek wyznaczenia stref socjalnych, uznawanych jako bezpieczne oraz miejsc, w których wykonywana jest praca.