Światłowód to rozwiązanie, które wynaleziono już pod koniec lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku, a które w szybkim czasie przyczyniło się do zrewolucjonizowania rozwiązań stosowanych w telekomunikacji. Dzisiaj światłowody stosowane są przede wszystkim do tworzenia sieci komputerowych i przesyłania informacji na ogromne odległości. Sieć światłowodowa to podstawa działania dzisiejszego internetu.

 

Światłowody w budowaniu lokalnych sieci komputerowych

W sieciach lokalnych wykorzystywane są przede wszystkim światłowody wielomodowe. Zaletą takiego rozwiązania jest w pierwszej kolejności jego niska cena. Instalacja światłowodów tego rodzaju jest również kwestią o wiele łatwiejszą od strony technicznej. Przewody światłowodowe działające wielomodowo charakteryzują się dość dużą średnicą – powyżej pięćdziesięciu mikrometrów. Światło lasera rozchodzi się w ich wnętrzu w więcej niż jednym kierunku, który najczęściej nie jest równoległy do osi przewodu – czyli właśnie w wielu modach. Taka sytuacja sprawia, że poszczególne mody przebywają długość światłowodu w tempie, które nieco się od siebie różni. Powoduje to powstanie różnego rodzaju zakłóceń w przesyłanej informacji. Do połączenia takiego światłowodu z urządzeniami sieciowymi stosuje się moduły optyczne wielomodowe.

 

Internet i przesyłanie informacji na duże odległości

Światłowody wielomodowe mają jeszcze jedną wadę – ich maksymalna długość może wynosić nie więcej niż około 550 metrów. Dlatego właśnie nie nadają się do przesyłania informacji na duże odległości. Używa się tu światłowodów jednomodowych. Są to przewody o wiele cieńsze. Średnica ich rdzenia nie przekracza dziesięciu mikrometrów. Światło rozchodzi się w nich w jednym modzie – niemal równoległym do osi światłowodu. Dzięki temu informacja taka nie jest w żaden sposób rozproszona i nie występują zakłócenia, czy tłumienia, charakterystyczne dla światłowodów wielomodowych. Ich najważniejszą właściwością jest to, że są skuteczne na dużych odległościach. Najlepsze światłowody tego rodzaju mogą skutecznie przesyłać informację bez konieczności odnowienia nawet do odległości stu kilometrów.